ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
41 ป-847 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานซ่อมบำรุง 10,180.00   บาท 1 1 คน 6 ก.ย. 2562
42 ป-803 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 1 คน 6 ก.ย. 2562
43 ป-318 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 52 คน 20 ส.ค. 2562
44 ป-794 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 31 คน 2 ส.ค. 2562
45 ป-796 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 26 คน 2 ส.ค. 2562
46 ป-824 หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
ช่างเทคนิค 10,820.00   บาท 1 1 คน 8 ก.ค. 2562
47 ป-799 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 17,400.00   บาท 1 12 คน 8 ก.ค. 2562
48 ป-324 ศูนย์กิจการนานาชาติ
ฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 24,930.00   บาท 1 74 คน 14 มิ.ย. 2562
49 ป-158 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนแผนงาน
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 26 คน 14 มิ.ย. 2562
50 ป-809 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนพัสดุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 14 คน 28 พ.ค. 2562
51 ป-810 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนแผนงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 10 คน 28 พ.ค. 2562
52 ป-811 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนแผนงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 10 คน 28 พ.ค. 2562
53 ป-819 โรงเรียนสุรวิวัฒน์
งานการเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 12 คน 28 พ.ค. 2562
54 ป-822, ป-823 โรงเรียนสุรวิวัฒน์
งานพัสดุและงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 2 20 คน 28 พ.ค. 2562
55 ป-824 หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
ช่างเทคนิค 10,820.00   บาท 1 2 คน 28 พ.ค. 2562
56 ป-825 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 9 คน 28 พ.ค. 2562
57 ป-829 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 7 คน 28 พ.ค. 2562
58 ป-830 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 11 คน 28 พ.ค. 2562
59 ป-832 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายรับนักศึกษา
นักเทคโนโลยีการศึกษา 17,400.00   บาท 1 11 คน 28 พ.ค. 2562
60 ป-833 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 6 คน 28 พ.ค. 2562
Page 3 of 4
   |     |     |   
>