ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ป-43 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าส่วน 00.00   บาท 1 - 13 มี.ค. 2563
2 ป-622 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
หัวหน้าส่วน 00.00   บาท 1 - 13 มี.ค. 2563
3 ป-13 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนบริหารสินทรัพย์
หัวหน้าส่วน 00.00   บาท 1 - 13 มี.ค. 2563
4 ป-836 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สำนักงานคณบดี
หัวหน้าสำนักงานคณบดี 00.00   บาท 1 - 13 มี.ค. 2563
5 ป-601 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
หัวหน้าส่วน 00.00   บาท 1 - 31 พ.ค. 2562
6 ป-679 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนกิจการนักศึกษา
หัวหน้าส่วน 00.00   บาท 1 - 31 พ.ค. 2562
7 ป-397 หน่วยตรวจสอบภายใน
ยังไม่ระบุ
หัวหน้าหน่วย 00.00   บาท 1 - 31 พ.ค. 2562
Page 1 of 1
   |     |     |   
>